אמנה למחויבות לחיים בכבוד לקשישים

אני מתחייב בזאת לפעול ככל יכולתי ובמסגרת תפקידי, על מנת להבטיח לאזרחים הוותיקים החיים בישוב, חיים בכבוד. אני מתחייב להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותי ומתוך כבוד לאזרח הוותיק לקיים פעילויות חברתיות, תרבותיות ומגוון מסגרות לאוכלוסיה המבוגרת בעיר. 

אפעל: 

א. לשלב ברשימת המועמדים למועצה נציגים לגיל המבוגר.

ב. להפעיל ולחזק עמותות למען קשישים, לתמוך בהן ולאפשר את המשך קיומן: 

  1. סיוע ותמיכה לעמותות המפעילות מרכזי יום לקשיש.
  2. תמיכה בעמותות המספקות טיפול בית לקשיש.
  3. סיוע לפרויקטים של “קהילות תומכות” המופעלות על ידי העמותות.
  4. קיום פעולות פנאי השכלה ותעסוקה לקשישים.

ג. לשלב את נושא הזקנה במערכת החינוך כך שהנוער יכיר את הקשישים וילמדו לכבד אותם.

ד. לקיים פעילות רב דורית בישוב.

ה. להנגיש מוסדות ופעילויות ציבוריות לאוכלוסייה המבוגרת.

ו. לתווך טכנולוגיות לקשישים על מנת לאפשר נגישות מירבית. נצמצם פערים טכנולוגיים ונקל על מענה לצרכי סיוע טכנולוגי במוסדות השונים לאוכלוסיה המבוגרת.

ז. לפעול ללא אפליה על בסיס גיל בכל מחלקות ואגפי העייריה.

ח. לפעול לבנית תכניות מתאימות לצרכי האוכלוסיה המבוגרת.

ט. לפעול לשילוב אזרחים ותיקים בשלבי קבלת ההחלטות השונים ברשות.

מעבר לכל אני מתחייב להעניק כבוד לתושבי הישוב הוותיקים ולכל התושבים כולם.

הצטרפות לאמנה שלנו:

ניתן גם להצטרף לאמנה שלנו ע”י שליחת אימייל לכתובת: 

Info@Igud-Halev.org.il

או לחייג לטלפון מספר: 

03-9414666