חזון איגוד הל”ב

הלב מוביל כספינת דגל, מייצג כארגון גג ומסנגר כחוד החנית, את העמותות למען הזקן. הלב פועל להשפיע ברמה הארצית והמקומית. הלב שואף לקדם  שירותים איכותיים, מקצועיים ואנושיים לזקנים ולבני משפחותיהם בקהילה, באמצעות העמותות למען הזקן.

ייעוד

מוביל כספינת דגל:

יוזמות ,תוכניות ומיזמים חדשניים, על מנת להוות מקור מידע וידע, לניהול ולהפעלה לעמותות למען הזקן.

מייצג כארגון גג:

קידום שיתופי פעולה עם גופים מרכזיים בתחום הזקנה בקהילה, בארץ ובעולם.

מסנגר כחוד החנית:

משמש עבור העמותות כגוף מייצג ומסנגר בסוגיות השונות העולות על סדר היום בעת שיגרה ובחירום כאחת.

ערכים מובילים:

חדשנות ,יצירתיות, נוכחות, עוצמה, שירותיות, סולידריות ,שותפות  ושקיפות.